Skip to main content

Wat valt er onder inkomen uit vermogen en telt het mee bij het bepalen van de alimentatie?

Vermogen is iets moois, zeker als het rendeert. Het levert dan inkomen op. Denk aan aandelenbezit, spaargeld (hoewel de rente wel erg laag is), huurinkomsten, etc.

Voor de inkomsten uit verhuur is vrij eenvoudig vast te stellen wat de opbrengsten zijn. Namelijk de huursom na aftrek van kosten. Als je kijkt naar de rente ligt het al een stuk complexer. In het algemeen gaan we uit van een fictief rendement van 4%. Maar jij en ik weten allebei dat het rendement aanzienlijk lager ligt tegenwoordig. Het is daarom alleszins redelijk van een lager rendement uit te gaan. Maar als je dat wilt, moet je het heel goed onderbouwen. Doe je dat niet of onvoldoende? Dan wordt teruggegrepen op 4%.

Hoe zit dat met erfenissen of schenkingen?

Het vermogen dat je bij een echtscheiding niet met jouw ex hoeft te delen telt wel mee. Het kan hierbij gaan om een schenking/erfenis die jij hebt ontvangen, terwijl je in koude uitsluiting bent gehuwd (of je bent getrouwd na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen). Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd maar de erfenis/schenking is verkregen onder een uitsluitingsclausule, dan hoef je de schenking niet met je ex te delen. Degene van wie je de erfenis of schenking hebt ontvangen heeft dat namelijk bepaald. Het vermogen hoeft dan niet te worden gedeeld. Kortom, het verkregen vermogen is veilig.

Maar voor de alimentatie ligt dat weer anders. Als het verkregen vermogen rendeert, vormt het inkomen. En hiermee kan de rechter rekening houden bij het vaststellen van de alimentatie, zoals ik hiervoor heb uitgelegd. Hierover is verdeeldheid in de rechtspraak, dus een absoluut antwoord kan ik op deze vraag niet geven...

Vermogensbestanddeel ‘opeten’

Er kunnen omstandigheden zijn, waarbij van jou wordt verwacht dat je (een deel van) het vermogen ‘opeet’. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Er wordt dan namelijk niet alleen rekening gehouden met het rendement op jouw vermogen, maar ook met het vermogen zelf. Ben jij degene die alimentatie moet betalen, dan kan het zijn dat jij spaargeld moet opnemen, aandelen moet verkopen, een ontslagvergoeding moet gebruiken om de alimentatie te betalen.

Krijg jij alimentatie? Dan wordt verwacht dat jij je eigen spaargeld gebruikt om daarmee (een deel van) de kosten van het levensonderhoud te voldoen. Wanneer moet worden ingeteerd op je vermogen? Dat is helaas per persoon verschillend. Veel hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden. Diverse factoren spelen een rol. Wat meespeelt is de eigen financiële positie, maar ook die van je ex. Wat is het inkomen van allebei? Waaruit bestaat dit inkomen? Wat is de verhouding tussen de beide financiële posities? Is er sprake van pensioenopbouw? Soort alimentatie (kinder- of partneralimentatie)?

Hoe verder?

Zoals je ziet kan een gek meer vragen stellen dan een deskundige kan beantwoorden. Toch wil ik graag je vragen beantwoorden. Neem contact met mij op, dan bekijken we welke vragen op jou van toepassing zijn. Dat kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), maar ook ouderwets met de telefoon (0548 745000).