Skip to main content

Families en gezinnen

Bij het starten van een gezin heb je een ideaalbeeld voor ogen: samen oud worden. Als dat ideaal onhaalbaar is gebleken, komt er veel op jullie af. Als er kinderen deel uitmaken van jullie gezin zelfs nog meer. Je kunt dan te maken krijgen met de volgende onderwerpen: echtscheiding, erkenning, ouderlijk gezag, omgang en alimentatie. Jij hebt met jouw (ex-)partner een gezamenlijk verleden, maar ook een gezamenlijke toekomst, juist als jullie ouders van kinderen zijn. De kinderen zijn vaak een speelbal. Zover wil ik het niet laten komen. De belangen van deze kinderen gaan mij aan het hart en die laat ik in mijn advisering daarom een grote rol spelen. Hieronder enkele onderwerpen waarover geregeld discussies ontstaan.

Wij waren een gezin. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik als ouder nog betrokken blijf bij de zorg voor de kinderen? Tijdens onze relatie betaalden wij de kosten van de kinderen samen. Maar hoe moet dat in de toekomst? Mijn partner heeft gedurende ons huwelijk voor ons inkomen gezorgd. Hoe moet dat straks? Ik was kostwinner. Moet de woning verkocht worden? Hoe gaat de verdeling van onze spullen? Na de scheiding hoef ik alleen nog maar voor mezelf te zorgen. Toch?

Het lijken eenvoudige vragen. Het antwoord is vaak ingewikkeld. Vaak komt er emotie bij kijken. Die emotie kan een belemmering zijn bij het vinden van een oplossing. Op elkaar rekenen en afspraken nakomen wordt dan lastiger en lastiger. BONK Advocatuur kan je hierover adviseren. Als er geprocedeerd moet worden, dan sta ik je hierin bij.