Skip to main content

Er verandert wat op de werkvloer.

Je bent in dienst bij je werkgever. Eigenlijk al jaren zonder problemen. Maar er kan iets gebeuren waardoor je toch vragen hebt over jouw juridische positie.

Zomaar wat vragen

Je wilt een stap maken naar een bedrijf met meer toekomstperspectief. Je bent van plan om ontslag te nemen. Maar hoe zit het met het concurrentie- en relatiebeding? Wat je opzegtermijn?

Al jaren werk je met plezier bij je werkgever. Het contact met je leidinggevende en je collega's is goed. Maar op enig moment wil je werkgever het beleid binnen de organisatie veranderen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor jou, je functie en je arbeidsplaats. Wat mag je werkgever en wat mag jij? En wat als je werkgever aankondigt jou te willen ontslaan?

Enkele weken geleden heb jij je ziek gemeld. Vanwege klachten was je niet in staat om je werk te doen. Op dit moment gaat het wel iets beter, maar je werkgever wil weten wanneer je weer terugkomt. Jij vindt dat je nog niet in staat bent om je werk te doen. Hoe zit het met de zorgplicht van je werkgever? Hoe is jouw zorgverlof geregeld? Welke rechten en verplichtingen hebben jij en je werkgever?

Hoe verder?

Hierboven staat een aantal vragen die aan de orde kunnen komen tijdens een dienstverband tussen jou en je werkgever. Jij hebt rechten, maar ook verplichtingen. Jij wilt weten wat er van jou mag worden verwacht. Maar ook wat jij van je werkgever mag verwachten. Jij hebt namelijk behoefte aan inkomenszekerheid.

Er kunnen veel vragen zijn waarop jij een antwoord wilt. Vragen over bijvoorbeeld regels, rechten en plichten. Denk hierbij ook aan vaststellings- en arbeidsovereenkomst, bevallings- en zwangerschapsverlof en uitkeringen. Neem daarvoor contact met mij op.