Skip to main content

Zelf een advocaat kiezen als je bent verzekerd voor rechtsbijstand!

Je hebt een rechtsbijstandverzekering en meldt een zaak bij je verzekering, rechtstreeks of via je tussenpersoon. Jij wilt liever een advocaat in de buurt, dan een jurist van de verzekeraar. Kun je succesvol een beroep doen op het recht van vrije advocaatkeuze? Verzekeraars blijven twijfel zaaien als je een zaak meldt bij je verzekeraar en je een beroep doet op de vrije advocaatkeuze. Wat mij betreft ten onrechte.

Regelgeving en rechtspraak

Over het recht van vrije advocaatkeuze is het één en ander geregeld in Europese richtlijnen. Ook zijn er diverse uitspraken geweest van verschillende rechters, zowel Europees als nationaal. Al op 10 september 2009 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak Eschig het volgende geoordeeld: “Volgens de oplossing van artikel 3, lid 2, sub c, van de richtlijn daarentegen mag de verzekerde de behartiging van zijn belangen toevertrouwen aan een rechtshulpverlener zodra hij uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst het recht heeft het optreden van de verzekeraar te eisen, dus ook voordat er sprake is van enige gerechtelijke of administratieve procedure.”

In Nederland heeft de vraag centraal gestaan verzekerde een beroep kan doen op het recht van vrije advocaatkeuze. Dat heeft ertoe geleid dat in geval van een procedure bij een rechtbank, UWV of gemeente verzekerden een beroep konden doen op dit recht.

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie het recht van vrije advocaatkeuze aanmerkelijk verruimd naar aanleiding van een zaak die in België heeft gespeeld. Op deze uitspraak is kritiek gekomen vanuit het Verbond van Verzekeraars. Begrijpelijk vanuit de verzekeraars, omdat de kosten voor de verzekeraars enorm zouden stijgen als mensen hun eigen advocaat kiezen. Echter, is het door de opgeworpen mist voor Nederland nog steeds niet helder of in de voorfase ook aanspraak kan worden gemaakt op vrije advocaatkeuze.

Vergoeding kosten in geval van een juridische procedure

Hierover is al duidelijkheid gegeven. Als er geprocedeerd moet worden mag je zelf kiezen door wie jij je belangen laat behartigen: de jurist van de verzekeraar of de door jou gekozen advocaat. Kies je voor het laatste, dan betaalt de verzekeraar (een deel van) de kosten van de advocaat.

Hoe zit het in de voorfase?

Een juridische procedure komt doorgaans niet uit de lucht vallen. Daar gaat vaak een periode aan vooraf. Een periode waarin jij behoefte hebt aan juridisch advies en ondersteuning. Zonder dat op voorhand duidelijk is dat er een juridische procedure volgt. Heb je in deze fase het recht om op kosten van de verzekeraar je eigen advocaat te kiezen?

Boot afhouden

Natuurlijk is het begrijpelijk dat verzekeraars zoals DAS en ARAG dat niet graag willen. Zij zijn meer geld kwijt aan advocaatkosten als meer mensen een beroep doen op het recht van vrije advocaatkeuze. De premies zouden flink omhoog moeten als veel mensen nu hun eigen advocaat gaan kiezen door deze recente Hof uitspraak. Wanneer echter de lijn van de Europese rechtspraak wordt gevolgd is het echter mogelijk om tijdens een procedure én de periode die daaraan voorafgaat succesvol een beroep te doen op het recht van vrije advocaatkeuze.

Conclusie

Wil je liever door BONK Advocatuur worden geholpen? Neem contact op met je rechtsbijstandverzekeraar of je tussenpersoon. De verzekeraar houdt in eerste instantie de boot af en je weet nu ook waarom. Maar je weet ook dat je met een beroep op de uitspraak van het Europese Hof in je gelijk staat. Jij mag de behartiging van jouw belangen aan een advocaat toevertrouwen zodra jij uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst het recht hebt het optreden van de verzekeraar te eisen. Je kunt dus ook prima onderbouwen waarom jouw beroep op de vrije advocaatkeuze moet worden toegewezen.