Skip to main content

Ondernemingsrecht

Elke dag maken we afspraken, zowel ondernemers als particulieren. Met name voor ondernemers is het van groot belang deze afspraken schriftelijk vast te leggen of een contract op te stellen. De ene keer omdat het verplicht is op basis van de wet, maar in elk geval om discussie over de gemaakte afspraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Welke situaties?

Jij hebt iemand opdracht gegeven om een klus voor je uit te voeren. Het gaat om de bouw van een nieuwe bedrijfshal. De afspraken zijn helder en de aannemer gaat aan de slag. Dan begint de ellende. Het werk is niet zoals afgesproken. Door herstelwerkzaamheden loopt de bouw vertraging op. Jij schort betaling op tot het moment dat de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Daarmee neemt de aannemer geen genoegen en stelt een vordering in. Wat zijn dan de regels?

Jij bent samen met anderen een onderneming gestart. Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in de statuten en oprichtingsakte. Maar na verloop van tijd vertoont de solide samenwerking scheurtjes. Jij en je zakenrelaties willen de samenwerking beëindigen. Maar hoe doe je dat? Wat komt daar bij kijken?

Jij hebt jarenlang in loondienst gewerkt. Wat je hebt gedaan, heb je steeds erg goed gedaan. Steeds heb je complimenten voor het eindresultaat gekregen. Je hebt de ambitie om voor jezelf te beginnen. Wat komt er op je af? Wat moet je regelen?

Samen verder.

Verschillende situaties zijn er geschetst. Situaties waarbij overeenkomsten zijn gesloten of moeten worden gesloten. Als er aan de overeenkomst onderhandelingen voorafgaan, is het goed te weten wat jouw speelruimte is. Ik kan voor jou het juridisch kader schetsen, zodat je vooraf weet wat die speelruimte is. Daarna kan ik de uiteindelijke overeenkomst opstellen of beoordelen op de juridische onderdelen. Het resultaat is een betere overeenkomst, waarmee je op termijn een hoop gesteggel kunt voorkomen.